Průběh rekonstrukce bufetu

Průběh rekonstrukce prostor bufetu. 

01 02 

03 04

05 06